Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH (PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Legal Division, Law / Legal Services, Human Resources
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

***BP Tuyển dụng sẽ chỉ liên hệ với các hồ sơ phù hợp.***

Địa điểm làm việc: 131 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (T2-T6: 8h-17h, nghỉ trưa 1h30p & sáng T7: 8h-12h)

 • Tham mưu, đề xuất xây dựng/cập nhật/cải tiến quy chế/quy trình liên quan công việc phụ trách theo phân công
 • Tham mưu, đề xuất và soạn thảo các văn bản có liên quan đến chế độ, chính sách cho NLĐ theo phân công
 • Cập nhật, theo dõi các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến người lao động
 • Thực hiện các nghiệp vụ chính sách lao động
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu
 • Chịu được áp lực công việc

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế lao động và Quản lý nguồn nhân lực.
 • Ngoại ngữ: B, Vi tính: văn phòng
 • Có 1 năm kinh nghiệm liên quan trở lên
 • Có thể đi công tác theo yêu cầu

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.