Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI PHÁP LÝ KHU CHO THUÊ PHÒNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN MUA SẮM

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Law / Legal Services
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Hợp đồng:

Quản lý kiểm soát toàn bộ quy trình phát hành hợp đồng

Theo dõi, phát hành, thu hồi và lưu trữ hợp đồng, phụ lục hợp đồng

Kiểm tra hợp đồng khung, phối hợp với các bộ phận kiểm tra và bổ sung thông tin trên hợp đồng

Nhập liệu thông tin của hợp đồng trên phần mềm quản lý, theo dõi, phát hành hợp đồng

Phối hợp với các bộ phận liên quan và siêu thị để theo dõi tình hình thu hồi các hợp đồng liên quan theo đúng quy định

Pháp lý:

Phối hợp với phòng ban liên quan để chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của SGC cung cấp cho khách hàng

Phối hợp với ban Thanh tra pháp chế kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Phòng Không gian mua sắm ban hành, ký kết.

Thẩm định các điểu kiện của khách hàng theo hạng mục được phân công

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.