Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Finance / Investment
Deadline to Apply 10/10/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân tích số liệu kinh doanh, báo cáo nhóm hàng phụ trách.
 • Quản lý danh mục kinh doanh và tồn kho
 • Quản lý giá & CTKM
 • Làm việc với Nhà cung cấp về công tác hàng hóa, đàm phán các CTKM
 • Thực hiện công tác khai trương/giải thể/đổi layout
 • Khảo sát thị trường, cửa hàng và đối thủ cạnh tranh.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan định kỳ kiểm tra giám sát tình hình hàng hoá tại Cửa hàng.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công

Job Requirement

_ Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý hoặc Đại học khối ngành khác nhưng có kinh nghiệm liên quan
_ Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A
_ Vi tính: Văn phòng
_ Có kinh nghiệm làm việc
_ Có sức khỏe tốt, năng động, hoạt bát, giao tiếp, đàm phán tốt

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.