Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH - KHAI THÁC DỮ LIỆU (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Other, Executive management, Risk Division, Statistics, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chuẩn bị số liệu, thông tin liên quan đến kinh doanh ngành hàng và khách hàng phục vụ việc xây dựng kế hoạch của toàn Liên hiệp, đơn vị
 • Chuẩn bị số liệu, phục vụ việc giao ban
 • Thực hiện việc theo dõi tổng hợp, kiểm tra, đánh giá các tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, các chỉ đạo trong các hội nghị, giao ban, Liên hiệp theo phân công
 • Thực hiện các báo cáo, khai thác dữ liệu và cung cấp số liệu theo phân công

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan
 • Khả năng quản lý, tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu kinh doanh
 • Am hiểu về lĩnh vực phân phối, thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh (Hiện đại và truyền thống).  
 • Am hiểu các mô hình bán lẻ hiện đại môn
 • Nắm bắt nhanh xu hướng tiêu dùng, dự báo được tiềm năng phát triển doanh số, khách hàng và nhận diện các rủi ro trong kinh doanh

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.