Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ - CÔNG TY SCID

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Legal Division, Law / Legal Services
Deadline to Apply 07/10/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tư vấn, thẩm định tính pháp lý các hợp đồng thương mại; soạn thảo, hỗ trợ đàm phán các hợp đồng, soạn thảo hợp đồng mẫu, giao dịch, thỏa thuận, các văn bản liên quan đến hoạt động của SCID.

- Tư vấn, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hình thức sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của Nhà nước...

- Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, xây dựng cập nhật các nội quy, quy chế, quy trình, quy định nội bộ của SCID

- Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho SCID và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

- Tư vấn, soạn thảo các giấy ủy quyền định kỳ hoặc phát sinh theo từng vụ việc của SCID.

- Hỗ trợ các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động, vận hành của các phòng/ban của SCID

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

- Hiểu biết về các chế độ, chính sách và pháp luật lĩnh vực bất động sản, đầu tư, Công ty Cổ phần, Nhà nước, các quy định của Saigon Co-op và SCID.

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp lý.

- Địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) - Lầu 1, 199 - 205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian làm việc: 8h - 17h (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)

People also viewed

Current Job

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ - CÔNG TY SCID

Các đơn vị trực thuộc

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.