Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện thủ tục hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, Giấy chứng nhận vệ sinh thú y, Giấy phép kinh doanh rượu, Giấy phép môi trường... theo quy định của nhà nước cho các cửa hàng.

- Cập nhật, hướng dẫn các kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

- Giám sát việc thực hiện các quyết định từ kết quả xem xét của lãnh đạo liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

- Giám sát việc thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa của các cửa hàng.

- Thực hiện thống kê, phân tích, báo các kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty và các của hàng.

- Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Marketing đánh giá việc thực hiện theo ISO, concept của hàng Co.opSmile và quy trình vận hành của các cửa hàng Co.opSmile

 

 

 

Job Requirement

- Có kinh nghiêm ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc sinh viên mới ra trường đúng chuyên ngành.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, đi công tác.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.