Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH - CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Công tác văn thư

 • Tiếp nhận các loại giấy tờ, hồ sơ, công văn,… được gửi đến công ty. Sau đó chuyển đến các bộ phận có liên quan khác.
 • Lưu trữ các loại giấy tờ, thủ tục quan trọng của công ty.
 • tiếp nhận và xử lý chấm công, báo cáo về tình trạng của nhân viên như đau ốm, thai sản, nghỉ phép,…
 • Lập các văn bản theo yêu cầu của ban lãnh đạo cũng như các phòng ban trong công ty và in ấn, phát hành khi cần thiết.
 • Quản lý mộc, dấu công ty

Công tác lễ tân

 • Nhận các cuộc gọi đến và chuyển sang bộ phận có liên quan. Cũng như đón tiếp khách hàng, đối tác,… đến làm việc tại công ty.
 • Các cuộc hội, họp sẽ do bộ phận hành chính văn phòng chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, nước uống,… theo yêu cầu.
 • Tổ chức các sự kiện với khách hàng, sự kiện cho nhân viên trong công ty,… theo những chỉ thị từ ban lãnh đạo.

Công tác quản lý tài sản, thiết bị

 • Lập danh sách theo dõi, lên kế hoạch mua, tu sửa các trang thiết bị, tài sản của công ty phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, đảm bảo cho quá trình làm việc tốt nhất của nhân viên.
 • Lập danh sách, kế hoạch mua các thiết bị văn phòng phẩm kịp thời phục vụ quá trình làm việc của công ty.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phụ trách phân công.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm 1 năm 
 • Tốt nghiệp Đại học học khối ngành Kinh doanh và quản lý/ khối ngành Pháp Luật hoặc Đại học khối ngành khác có kinh nghiệm liên quan.
 • Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.