Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH - NHÂN SỰ (VP khu vực Miền Tây 1)

Saigon Co.op

Work Location Tien Giang
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Làm việc tại: Văn phòng Khu vực Miền Tây 1: 35 Ấp Bắc, Phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (T2-T6: 8h-17h, T7: 8h-12h)

- Thực hiện các công việc liên quan đến tài chính, kế toán theo quy định của SGC, chi phí phát sinh lương thưởng CBNV, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Hỗ trợ các giấy tờ, thủ tục trong công tác tài chính, kế toán, nhân sự đối với các đơn vị mới khai trương.

- Tham mưu công tác nhân sự hỗ trợ công tác khai trương Các co.opmart mới trong khu vực theo chức năng.

- Hỗ trợ hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

- Theo dõi ngân sách khu vực và các đơn vị phụ trách.

- Phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện và tuân thủ về chất lượng hàng hóa, VSATTP của khu vực theo phân công của GĐKV.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của GĐKV.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh và quản lý

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.