Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN THỐNG KÊ - NGHIÊN CỨU - KHẢO SÁT (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Other, Entry Level / Internship, Executive management, Risk Division, Statistics, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Chuẩn bị thông tin, dữ liệu liên quan đến các kết quả khảo sát, nghiên cứu để xây dựng định hướng Liên hiệp
Thực hiện việc theo dõi tổng hợp, kiểm tra, đánh giá các tình hình thực hiện các chỉ đạo trong các hội nghị, giao ban, Liên hiệp theo phân công

Thực hiện và báo cáo các khảo sát khách hàng, đối thủ, nội bộ để khám phá nhu cầu của khách hàng tiềm năng phù hợp với thực tế và xu hướng theo phân công

Thực hiện các cáo, tham luận cho Lãnh đạo theo phân công

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý  

Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu thị trường Kinh nghiệm Quản lý các dự án một cách độc lập/Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo
Am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu người tiêu dùng (Consumer research)
Có kiến thức và kinh nghiệm về kỹ thuật thu thập dữ liệu, thu thập thông tin và nhiều phương pháp nghiên cứu như thống kê, bình chọn, thực địa, focus group. In-depth interview,...
Xử lý dữ liệu và báo cáo phân tích về nhu cầu để khám phá nhu cầu của khách hàng tiềm năng, thị trường, xu hướng tiêu dùng
Am hiểu về lĩnh vực phân phối, thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh

Thực hiện các dự án nghiên cứu từ đầu đến cuối, bao gồm đề xuất, thiết kế kế hoạch nghiên cứu, phát triển bảng câu hỏi, phân tích, báo cáo, trình bày

Có khả năng phân tích và tư duy phản biện tốt

Cập nhật về các kỹ thuật và ứng dụng nghiên cứu

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.