Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIÁO VIÊN CƠ HỮU (PHỤ TRÁCH KỸ NĂNG MỀM) - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Consulting, Executive management, Education /Training, Other, Risk Division
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, cập nhật, hoàn chỉnh chương trình đào tạo các chức danh theo phân cấp (Khối siêu thị và Khối cửa hàng)
 • Tham gia góp ý chương trình đào tạo.
 • Tham gia công tác xây dựng, đánh giá, cải tiến, hoàn thiện chương trình đào tạo theo phân công
 • Xây dựng chương trình Tái đào tạo theo nhu cầu đào tạo hàng năm.
 • Tham gia công tác đánh giá kết quả làm việc thực tiễn của CBNV sau đào tạo. Biên soạn chi tiết nội dung tái đào tạo. Xây dựng, cập nhật và quản lý giáo trình đào tạo
 • Thực hiện biên soạn nội dung chi tiết giáo trình đào tạo các môn học (chuyên đề) được phân công.
 • Thực hiện phân tích, đánh giá và cập nhật giáo trình đào tạo các môn học được phân công.
 • Tìm hiểu, nắm bắt hoạt động kinh doanh thực tế, ứng dụng vào việc xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo. Thực hiện đào tạo huấn luyện cho học viên.
 • Thực hiện công tác giảng dạy theo đúng lịch huấn luyện được phân công.
 • Hướng dẫn thực hành học viên theo phân công của Tổ
 • Giám sát hoạt động đào tạo thực hành tại các địa điểm đào tạo thực hành tập trung
 • Đánh giá học viên, tham gia soạn đề thi/bài thu hoạch, chấm thi, làm giám khảo theo phân công

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học khối khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên hoặc khối ngành khác có chứng chỉ các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

Ngoại ngữ: bậc 2 hoặc tương đương

Vi tính: ứng dụng CNTT cơ bản

Có tối thiểu 01 năm làm trong hệ thống siêu thị hoặc có 01 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tổ chức đào tạo

Kỹ năng chuyên môn:

+ Kỹ năng sư phạm

+ Am hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục, đào tạo

+ Am hiểu tâm lý học viên

Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng làm việc nhóm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.