Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KỸ THUẬT VIÊN VI TÍNH - CÔNG TY KHO VẬN (BÌNH DƯƠNG)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Binh Duong (Di An)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 2 Years
Salary 6,000,000 - 7,000,000 VND
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Business Expense

Job Description

- Quản lý hệ thống điện toán tại đơn vị và các kho vệ tinh.

- Xử lý và khắc phục sự cố của hệ thống trong phạm vi được phân công.

- Hướng dẫn các bộ phận sử dụng các phần mềm liên quan.

- Nghiên cứu đề xuất các phát sinh mới và phương án cải tiến cần có trong chương trình điện toán phục vụ cho hoạt động của đơn vị và kho vệ tinh.

- Thống kê các dữ liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị khi có yêu cầu của BGĐ

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối ngành  máy tính, Công nghệ thông tin trở lên,

- Có kinh nghiệm 01,

- Anh văn cơ bản

- Chịu áp lực cao, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.