Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN)

Co.opmart

Work Location Ho Chi Minh (Phu Nhuan District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences Not required
Salary 6,000,000 - 7,000,000 VND
Industry Retail / Wholesale
Deadline to Apply 25/08/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ hợp đồng mua bán/thuê hoặc cho thuê tài sản và thanh toán cho đối tác
 • Theo dõi xuất nhập tồn PMH, Phiếu CKTM, phiếu giảm giá và phiếu khác.
 • Theo dõi công nợ phải thu bán hàng tại cash, card, bill giao hàng chưa thanh toán, công nợ tạm ứng.
 • Theo dõi và thu hồi công nợ đúng hạn
 • Định kỳ đối chiếu công nợ đầy đủ theo quy định
 • Theo dõi bán bao bì, phế liệu
 • Xuất hóa đơn
 • Hạch toán, phân bổ, kết chuyển các khoản chi phí.
 • Thực hiện báo cáo khi cấp trên yêu cầu.
 • Lập báo cáo thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn.

Job Requirement

 • Trình độ: Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Tài chính ngân hàng hoặc Cao đẳng trở lên khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan
 • Trung thực, cẩn thận.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.