Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 7,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý, tổ chức phân công nhân sự trong tổ.
 • Theo dõi hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kế toán tổng hợp.
 • Hạch toán, phân bổ, kết chuyển các khoản chi phí cho cửa hàng.
 • Thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định hiện hành và các báo cáo quản trị khi cấp trên yêu cầu.
 • Lập báo cáo thuế, cáo cáo sử dụng hóa đơn, nộp báo cáo hoạt động kinh doanh tháng.
 • Đối chiếu các tài khoản liên quan đến các bút toán tổng hợp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính/Kiểm toán..
 • Tin học: sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp. Trung thực, cẩn thận.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.