Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (Phòng Quản lý chất lượng)

Saigon Co.op

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 30/11/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Địa điểm làm việc: 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (T2-T6: 8h-17h, sáng T7: 8h-12h)

- Kiểm tra, rà soát thực hiện quy trình của các Phòng ban/đơn vị (trực thuộc).

- Đánh giá viên Đoàn ĐGNB

- Cập nhật hồ sơ ĐGNB

- Kiểm tra việc lưu trữ tài liệu/hồ sơ của các bộ phận thuộc P.QLCL

- Phân phối tài liệu HTQLCL cho các Phòng ban/đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng phân công

- Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý/ Khoa học sự sống/ Khoa học tự nhiên/ Sản xuất và chế biến/ Công nghệ kỹ thuật/  Môi trường và bảo vệ môi trường.

- Có kiến thức liên quan về quản lý chất lượng hệ thống.

- Có kinh nghiệm công tác kiểm tra trong lĩnh vực liên quan thực hiện tiêu chuẩn Quốc tế ưu tiên ISO 9000 từ 01 năm trở lên.​

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

- Có thể đi công tác tỉnh.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 hoặc tương đương.

- Vi tính: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.