Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KINH DOANH - BAN CHẾ BIẾN NẤU CHÍN

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Finance / Investment
Deadline to Apply 17/02/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tìm kiếm các nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.
 • Đàm phán thương lượng, tiếp xúc, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Tạo dựng, chăm sóc, nuôi dưỡng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
 • Theo dõi các hoặc động và tình hình bán hàng để tổng hợp số liệu phục vụ cho việc phân tích tình hình kinh doanh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên Khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
 • Tiếng Anh: Bậc 2 hoặc tương đương.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.