Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Leasing Co.Opsmile

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Interior / Exterior
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

Tham gia khảo sát, tìm hiểu nhu cầu khách hàng của Co.opSmile để làm cơ sở phát triển các dịch vụ mới, vị trí cho thuê tại cửa hàng.
Tham gia nghiên cứu thị trường, nhà cung cấp và đề xuất những sản phẩm dịch vụ, đối tác, nhà cung cấp phù hợp cho việc hợp tác triển khai dịch vụ tại chuỗi Co.op Smile.
Tổ chức công tác vận hành dịch vụ tại chuỗi Co.opSmile để đạt yêu cầu về kế hoạch kinh doanh mảng dịch vụ phụ trách.
Tham mưu đề xuất thực hiện các chương trình kích cầu người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tại Co.op Smile.
Nghiên cứu dịch vụ mới trong và ngoài nước để làm cơ sở cho việc cải tiến dịch vụ hiện có và triển khai dịch vụ mới tại Co.op Smile.           
Thực hiện các báo cáo liên quan.

Job Requirement

Đại học trở lên khối ngành kinh doanh và quản lý hoặc Đại học khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan..
Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
Ngoại ngữ: bậc 1 hoặc tương đương.

People also viewed

Current Job

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.