Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN NHẬN HÀNG KHO SIÊU THỊ CRESCENT MALL QUẬN 7

Co.opXtra

Work Location Ho Chi Minh (District 7)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences Not required
Salary 6,500,000 - 7,000,000 VND
Industry Retail / Wholesale, Unskilled Workers, Freight / Logistics / Warehouse
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện nghiêm túc nội quy của siêu thị, nội quy kho, hướng dẫn công việc kho siêu thị

Cập nhật kế hoạch nhận hàng và thông tin các chương trình khuyến mãi

Tuân thủ các nguyên tắc xuất nhập hàng hóa, chất xếp hàng hóa trong kho theo quy định, xuất nhập hàng hóa theo nguyên tắc FIFO

Có trách nhiệm chuyển hàng đã được kiểm nhận vào kho.

Tiếp nhận, thống kê hàng không phù hợp từ ngành hàng và trong kho. Thông báo cho cấp trên trực tiếp để kịp thời xử lý

Tham gia kiểm kê hàng hóa theo quy định

Thường xuyên kiểm tra: việc bảo quản số lượng-chất lượng hàng tồn

 

Job Requirement

Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó. 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.