Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU THỜI VỤ SCA HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences No Experience
Salary 5,500,000 - 0 VND
Industry Other
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân loại chứng từ
 • Thực hiện nhập liệu vào chương trình
 • Lập hóa đơn xuất đổi trả hàng, bảng kê chứng từ đến hạn thanh toán
 • Khai báo thuế. Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT
 • Tham gia công tác kiểm kê tại siêu thị

Job Requirement

 • Siêng năng, trung thực, chịu học hỏi
 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông
 • Vi tính: ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.