Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (BAN CHẾ BIẾN NẤU CHÍN)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Risk Division, Statistics
Deadline to Apply 24/05/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thu thập thông tin, dữ liệu về thị trường khách hàng – đối thủ cạnh tranh.
 • Khảo sát, nghiên cứu, phân tích và phát triển thị trường.
 • Theo dõi tình hình kinh doanh sản phẩm và đề xuất phát triển sản phẩm mới.
 • Tham mưu xây dựng danh mục món ăn Bếp cụm/Bếp tập trung thực hiện phát triển sản phẩm, sản phẩm đặc trưng của Saigon Co.op.
 • Khai thác khách hàng mục tiêu và các dự án tiềm năng về sản phẩm chế biến nấu chín.
 • Đề xuất bao bì phù hợp sản phẩm phát triển.
 •  Phân loại và ghi nhận thông tin, phản hồi chất lượng về sản phẩm chế biến nấu chín.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên Khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.

- Tiếng Anh: Bậc 2 hoặc tương đương.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.