Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI - VĂN PHÒNG CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Executive management, Statistics, Accounting and Finance Division, Purchasing / Merchandising
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tìm kiếm và đề xuất cho cấp trên mặt bằng phù hợp tiêu chuẩn của mô hình cửa hàng Co.op Food, đáp ứng mục tiêu chất lượng được giao.

– Phối hợp với các phòng ban và hỗ trợ cấp trên để lên khái toán đầu tư xây dựng cho cửa hàng mới.

– Làm việc với chủ đất/ chủ dự án theo sự phân công, đề ra các giải pháp giải quyết với các bên liên quan để có được mặt bằng một cách hiệu quả nhất.

– Phối hợp với các phòng ban & hỗ trợ cấp trên để hoàn tất các thủ tục hành chánh, pháp lý cho việc thực hiện đầu tư cửa hàng.

– Tham gia xây dựng concept về phát triển mạng lưới của chuỗi cửa hàng Co.op Food. – Tuân thủ, cập nhật và đề xuất cải tiến các quy trình nội bộ của tổ phát triển mạng lưới. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, khối ngành kinh doanh và quản lý (ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ liên quan đến bất động sản, thẩm định giá)

- Ngoại ngữ: giao tiếp cơ bản – Vi tính: B

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.