Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QA TTPP TPTS BÌNH DƯƠNG

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 15/04/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức, tham gia, giám sát và duy trì việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường đã được thiết lập tại đơn vị.
- Báo cáo cho đại diện lãnh đạo và Giám đốc đơn vị về tình hình thực hiện, duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và các nhu cầu cải tiến tại đơn vị.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Phòng Quản lý chất lượng, các cơ quan nhà nước.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên mới tại đơn vị thực hiện quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường

Job Requirement

– Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Hoá thực phẩm…

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận

People also viewed

Current Job

NHÂN VIÊN QA TTPP TPTS BÌNH DƯƠNG

Các đơn vị trực thuộc

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.