Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPMART TUY HÒA (PHÚ YÊN)

Co.opmart

Work Location Phu Yen
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Food Tech / Nutritionist, Biotechnology, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

– Tổ chức thực hiện, giám sát và báo cáo việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường đã được thiết lập tại đơn vị

– Cập nhật các hồ sơ chất lượng và hệ thống tài liệu mới, thu hồi tài liệu quá hạn.

– Thực hiện công tác kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm, nước thải.

– Giám sát việc thực hiện công việc hàng ngày của các bộ phận đảm bảo tuân thủ các quy trình, hướng dẫn …

– Đề xuất các ý tưởng để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Job Requirement

– Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, quản trị chất lượng, Hoá thực phẩm và các ngành khác có liên quan.

– Đã có trải qua kinh ngiệm làm việc.

– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.

– Có khả năng viết báo cáo tốt.

– Tuổi đời dưới 30

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin việc

- Bản tự thuật quá trình học tập và làm việc (CV)

- Các chứng chỉ, bằng cấp có liên quan.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Ms. Trân: 091 1710688

 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.