Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG 131 ĐIỆN BIÊN PHỦ

Co.opXtra

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary 7,000,000 - 9,000,000 VND
Industry Food Tech / Nutritionist, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Xây dựng, điều chỉnh và cập nhật HDCV cho siêu thị và VPC 
-Xây dựng, kiểm tra công tác lưu hồ sơ các bộ phận tại VPC 
-Phân phối và phổ biến các văn bản, tài liệu đến các bộ phận liên quan 
-Kiểm tra, hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ NCC  
-Thực hiện khảo sát NCC định kỳ 
-Chuẩn bị cho công tác đánh giá nội bộ VPC, đồng thời phối hợp QA đơn vị chuẩn bị cho đánh giá nội bộ tại đơn vị 
-Báo cáo định kỳ đến cơ quan Nhà nước 
-Hỗ trợ QA siêu thị trong các công tác chuyên môn (VSATTP, ISO, môi trường) 
-Thực hiện báo cáo gởi P.QLCL định kỳ 
-Tham gia họp, tập huấn theo thông báo của P.QLCL

Job Requirement

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan đến thực phẩm, quản trị chất lượng, bảo vệ môi trường hoặc các ngành khác nếu có thâm niên công tác tại siêu thị ít nhất 01 năm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.