Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH (VĂN PHÒNG CƠ QUAN)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cập nhật thông tin lịch tuần .
 • Tổng hợp văn phòng phẩm của các phòng.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan thanh toán các khoản chi phí hành chánh
 • Thực hiện chấm công, theo dõi ngày công,nghỉ phép, nghỉ bù, công tác của CBNV trong phòng.
 • Đặt báo, phát hành đến các phòng ban, đơn vị.
 • Mua sắm, cấp văn phòng phẩm cho toàn bộ cán bộ nhân viên văn phòng Liên hiệp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức bảo mật thông tin
 • Quản lý công việc hiệu quả, khoa học

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.