Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN QUY TRÌNH - PHÒNG LOGISTICS

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Freight / Logistics / Warehouse, Manufacturing / Process
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đề xuất cải tiến các quy trình trọng yếu tăng cường hiệu quả chuỗi cung ứng trong lĩnh vực được phân công.
 • Khảo sát và đề xuất quy trình vận hành, triển khai thực hiện quy trình.
 • Rà soát cách thức phối hợp giữa phòng ban với TTPP và các điểm bán để đề xuất cho phó ban cách thức tối đa hóa việc phối hợp, đề xuất và hỗ trợ soạn thảo, hiệu chỉnh quy trình chuỗi cung ứng.
 • Tham mưu phó ban các KPIs liên quan đến quy trình cần kiểm soát.
 • Rà soát quy trình vận chuyển, đề xuất các quy trình mới có kết hợp sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ việc xếp dỡ hai đầu, trang thiết bị sử dụng trong vận chuyển.
 • Hỗ trợ phó ban kiểm soát chi phí vận hành của các TTPP trong lĩnh vực được phân công.
 • Hỗ trợ phó ban trong việc soạn thảo nội dung huấn luyện và trợ giảng các nội dung được phân công.
 • Cập nhật quy trình hiện tại và đề xuất ý tưởng xây dựng quy trình nội bộ mới.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản lý Công nghiệp, Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng, Kỹ thuật công nghiệp.
 • Có kinh nghiệm về thiết kế và cải tiến quy trình vận hành ngành bán lẻ/ siêu thị
 • Có kinh nghiệm về vận hành kho bãi, logistics, quản lý ngành hàng.
 • Có kiến thức cơ bản về Logistics đặc biệt các xu hướng mới thiết kế áp dụng công nghệ trong nhà kho.
 • Tư duy, kiến thức, hiểu về quy hoạch vùng, thành phố, giao thông, đặc biệt là các khu công nghiệp

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.