Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN VĂN THƯ - BẢO QUẢN DẤU (VĂN PHÒNG CƠ QUAN)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical, Human Resources
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cập nhật  thông tin, văn bản liên quan đến việc bảo quản dấu lên VPĐT theo phân cấp
 • Kiểm soát văn thư đi - đến dúng quy chuẩn, Văn phong
 • Tuân thủ quy định bảo quản dấu theo đúng quy chế VTLT
 • Thực hiện đóng dấu tài liệu và phiếu mua hàng theo quy định
 • Triển khai kế hoạch chỉnh lý và tiêu hủy tài liệu hết hạn
 • Cập nhật văn bản liên quan đến công tác văn thư lưu trữ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư, lưu trữ hoặc Đại học chuyên ngành khác
 • Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Am hiểu và vận dụng thành thạo quy định về văn thư lưu trữ
 • Thành thạo kỹ năng tin học VP, Kỹ năng sắp xếp và quản lí, …

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.