Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN VĂN THƯ - ĐÓNG DẤU ( VĂN PHÒNG CƠ QUAN )

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Unskilled Workers
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác Văn thư.
 • Đóng dấu công văn đi theo yêu cầu. Lưu trữ, bảo quản bản gốc.
 • Quản lý, sắp xếp văn thư, thư từ, hồ sơ từ Liên hiệp gửi ra bên ngoài, đảm bảo đúng thời gian, đúng người. Lưu trữ đầy đủ thông báo hoàn thành gửi hồ sơ.
 • Theo dõi, giám sát quy trình lưu thông của những hồ sơ từ các phòng ban (gửi đến/gửi đi), kịp thời hỗ trợ nếu phát sinh sự cố.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ hoặc Đại học chuyên ngành khác.
 • Am hiểu & vận dụng thành thạo các Quy định về văn thư lưu trữ.
 • Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức bảo vệ bí mật thông tin tài liệu.     

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.