Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NV KIỂM SOÁT THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG - P. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Environmental, Food Tech / Nutritionist, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Có kiến thức liên quan về quản lý chất lượng hệ thống.
 • Kiểm tra việc lưu trữ tài liệu/hồ sơ của các bộ phận thuộc P.QLCL
 • Kiểm tra, rà soát thực hiện quy trình của các Phòng ban/đơn vị (trực thuộc)
 • Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan kiểm soát thực hiện tiêu chuẩn chất lượng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý/ Khoa học sự sống/ Khoa học tự nhiên/ Sản xuất và chế biến/ Công nghệ kỹ thuật/  Môi trường và bảo vệ môi trường.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 hoặc tương đương.
 • Vi tính: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
 • Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan 01 năm trở lên.
 • Địa điểm làm việc: 195-197 Nguyễn Thái Bình, Quận 1

 • Giờ hành chính

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.