Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG PHI THỰC PHẨM CO.OPMART SÓC TRĂNG

Co.opmart

Work Location Soc Trang
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

– Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh và các hoạt động của ngành hàng. Điều hành phân ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên

- Phối hợp thực hiện các công tác chuyên môn với các bộ phận, phối hợp kiểm tra nhập xuất số lượng và chất lượng hàng hóa
- Tổ chức thực hiện kế hoạch được giao để đạt được các chỉ tiêu trong kinh doanh bao gồm doanh số lãi hụt, tồn kho hao hụt.

- Hướng dẫn triển khai cho các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi, kiểm tra và giám sát công tác bán hàng của nhân viên trong tổ

- Tuân thủ cập nhật và đề xuất cải tiến các quy trình nội bộ của tổ.

Job Requirement

SỐ 6 HÙNG VƯƠNG - KHÓM 6 – PHƯỜNG 6 - TP. SÓC TRĂNG - TỈNH SÓC TRĂNG

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế

Uư tiên có kinh nghiệm làm việc, trung thực, cẩn thận 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.