Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TỔ TRƯỞNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ (PHÒNG MARKETING)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Marketing
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đề xuất kế hoạch năm cho công tác truyền thông nội bộ.

- Đề xuất ngân sách hoạt động trong năm cho công tác truyền thông nội bộ.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp SGC.

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh, phim tài liệu, nội dung ... trước khi phát hành.

- Hỗ trợ soạn thảo, triển khai thực hiện trong bộ phận phụ trách và theo dõi cập nhật mới.

-Quản lý phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực của bộ phận. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý, báo chí và thông tin. 

- Ưu tiên kinh nghiệm liên quan đến Ngành bán lẻ, tiêu dùng nhanh.

- Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm công tác tại các vị trí quản lý truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.