Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN BẢO HỘ LAO ĐỘNG - PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry HSE, Manufacturing / Process
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phối hợp và xác nhận thông tin với bên đối tác về chế độ BH tai nạn 24/24 cho CBNV VPLH và các đơn vị trực thuộc (phụ thuộc).
 • Hướng dẫn NLĐ hoàn tất thủ tục và giải quyết trợ cấp TNLĐ (NSDLĐ chi trả).
 • Xây dựng và đề xuất cải tiến quy trình, chính sách, hướng dẫn về ATVSLĐ
 • Đề xuất các biện pháp ATLĐ, PCCN và cải thiện điều kiện làm việc.
 • Tham mưu xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định ATVSLĐ.
 • Đề xuất giải quyết, tư vấn các vấn đề công việc phụ trách phát sinh liên quan đến quan hệ giữa NSDLĐ với NLĐ nhằm tạo mối quan hệ lao động hài hòa
 • Đề xuất nội dung chương trình tập huấn của mảng phụ trách. Tham gia đoàn đánh giá theo phân công

Job Requirement

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Bảo hộ lao động
- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.
- Công tác trong lĩnh vực có liên quan từ 1 năm trở lên.

Địa điểm: 131 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.