Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH DỰ ÁN (PHÒNG ĐẦU TƯ)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Legal Division, Other, Law / Legal Services, Executive management, Risk Division, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thực hiện theo dõi, quản lý Hồ sơ dự án.
 • Cập nhật, rà soát tiến độ triển khai chi tiết các dự án đã triển khai để phục vụ cho việc hoạch định lộ trình cho các dự án mới theo phân công.
 • Thực hiện các công tác liên quan đến việc lưu trữ hồ sơ theo quy định ISO.
 • Phối hợp với các tổ bộ phận và đơn vị liên quan để triển khai phương án giải quyết các vấn đề về dự án.
 • Tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan dén quy trình đến đơn vị, bộ phận.
 • Liên hệ các phòng ban cập nhật thông tin đàm bảo đúng tiến độ và chất lượng của dự án.
 • Thực hiện các báo cáo, tờ trình, soạn thảo văn ban, công văn trả lời giải quyết các công việc liên quan hiện hữu. đến các dự án mới, các mặt bằng.
 • Rà soát Hồ sơ dự án, pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến điều kiện mặt bằng các dự án.
 • Phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đế kiểm soát chi phi, ngân sách đầu tư.
 • Phối hợp với các Tổ Bộ phận trong việc thảm định hiệu qua của dự án đầu tư.
 •  

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.