Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN - CÔNG TY SCID

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện thu chi tiền mặt và ngân hàng.
 • Theo dõi và hạch toán công cụ, tài sản, chi phí phân bổ.
 • Xuất hóa đơn, làm tờ khai thuế giá trị gia tăng.
 • Theo dõi và thu hồi công nợ đúng hạn: công nợ tạm ứng, phải thu, phải trả.
 • Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ.
 • Lập chứng từ thu, chi các khoản liên quan đến tiền mặt. Lập ủy nhiệm chi, đối chiếu số dư tài khoản với sổ phụ ngân hàng: tạm ứng, thanh toán tiền hàng và chi phí...
 • Kiểm tra nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kiểm tra các khoản thu ngân hàng, theo dõi sổ phụ ngân hàng.
 • Hạch toán tất cả giao dịch hằng ngày vào Oracle.
 • Kiểm soát các khoản chi phí, đảm bảo tính hợp lệ, chính xác.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kế toán – Kiếm toán, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.
 • Có kinh nghiệm liên quan từ 2 năm trờ lên.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng thực hiện Quyết toán thuế và Lập báo cáo tài chính.
 • Ưu tiên ứng viên nữ.

People also viewed

Current Job

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN - CÔNG TY SCID

Các đơn vị trực thuộc

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.