Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KHẢO SÁT NHÀ CUNG CẤP VÀ TƯ VẤN CHUYÊN MÔN (Phòng Quản lý chất lượng)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 27/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7 

 • Tham gia đánh giá và kiểm soát quy trình, chất lượng NCC hàng hóa
 • Tư vấn chuyên môn có liên quan
 • Thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy định, quy trình liên quan công tác khảo sát nhà cung cấp
 • Thực hiện các công việc kháfc do Tổ trưởng phân công
 • Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học nhóm ngành Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống / Sinh học ứng dụng / Hóa học / Kỹ thuật hóa học / Thủy sản / Thú y
 • Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan từ 01 năm trở lên
 • Có kiến thức liên quan lĩnh vực quản lý CLHH & VSATTP, giám sát nhà cung cấp
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 hoặc tương đương
 • Vi tính: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
 • Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thuyết trình

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.