Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA & VSATTP (PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Environmental, Quality Control (QA/QC), Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 06/08/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Tham gia kiểm tra, đánh giá CLHH&VSATTP toàn Liên hiệp.

-Thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy định, quy trình liên quan công tác đảm bảo CLHH & VSATTP.

-Thực hiện các công tác kiểm soát CLHH&VSATTP nhằm đảm bảo công tác QLCL hàng hoá thực hiện theo Mục tiêu chất lượng được giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học nhóm ngành Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống/  Sinh học ứng dụng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 hoặc tương đương. Vi tính: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
 • Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan 01 năm trở lên.
 • Có kiến thức liên quan lĩnh vực quản lý CLHH&VSATTP.
 • Địa điểm làm việc: 131 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
 • Giờ hành chính

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.