Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ MẶT BẰNG (LEASING) - PHÒNG KHÔNG GIAN MUA SẮM

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Consulting
Deadline to Apply 31/08/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Hỗ trợ nhân viên phân tích quản trị trong công tác khảo sát các chỉ số về thị trường, đối thủ trong phạm vi được phân công (phạm vi khách hàng, khu vực địa lý phụ trách)

Khảo sát các chỉ số về thị trường, đối thủ trong phạm vi được phân công (phạm vi khách hàng, khu vực địa lý phụ trách)

Nắm bắt và tìm hiểu các nhu cầu, xu hướng mới của người tiêu dùng nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới

Tìm kiếm khách hàng mới theo định hướng kinh doanh

Củng cố mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu để phát triển kinh doanh theo chuỗi trong phạm vi được giao

Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng và quảng cáo của khu cho thuê ở các đơn vị được phụ trách

Đề xuất các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu

Đánh giá sơ bộ các điều kiện của khách hàng (về năng lực, kinh nghiệm, mô hình,...)

Làm việc với khách hàng để chốt các điều khoản quy định theo phân cấp, soạn thảo bổ sung các điều khoản khác tren hợp đồng mẫu theo từng thương vụ cụ thể

Xử lý các vấn đề phat sinh trong quá trình đàm phán (ngoại trừ những vấn đề ảnh hưởng tới kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc tòa nhà)

Lập đề xuất giá thuê tại các Co.opmart phụ trách

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Kinh tế/Quản trị kinh doanh

Ưu tiên giao tiếp tốt Tiếng Anh để trao đổi với khách nước ngoài

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.