Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

_ Thực hiện kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số được giao.
_ Theo dõi các hoạt động bán hàng để tổng hợp số liệu phục vụ cho việc phân tích tình hình kinh doanh.
_ Thực hiện việc phân bổ, điều phối hàng hóa, đưa hàng hóa vào kinh doanh theo đúng tiến độ và nhu cầu.
_ Theo dõi tình hình kinh doanh theo phân công và đề xuất các chương trình khuyến mãi liên quan sản phẩm phụ trách để gia tăng doanh số và hiệu quả kinh doanh.
_ Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các chương trình Marketing (quảng cáo, trưng bày, khuyến mãi) theo kế hoạch
_ Đi cửa hàng để kiểm tra giám sát hàng hóa đang kinh doanh tại đơn vị
_ Ghi nhận thông tin và phản hồi chất lượng hàng hóa. Phân loại và chuyển thông tin đến bộ phận liên quan

Job Requirement

_ Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý hoặc Đại học khối ngành khác nhưng có chứng chỉ liên quan 
_ Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B
_ Vi tính: Văn phòng, sứ dụng thành thạo Autocad, chương trình Spaceman
_ Có kinh nghiệm làm việc
_ Có sức khỏe tốt, năng động, hoạt bát, giao tiếp, đàm phán tốt

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.