Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG (PHÒNG ĐẦU TƯ)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Statistics, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường, dự báo tiềm năng doanh thu từ thị trường, thói quen tiêu dùng
- Hỗ trợ Tổ trưởng NCTT- ĐTKS cập nhật xu hướng phát triển của ngành bán lẻ, nghiên cứu các ý tưởng, mô hình kinh doanh, mô hình đầu tư mới cho hoạt động của hệ thống.
- Đưa ra các báo cáo về thị trường cho Ban lãnh đạo, các dự đoán doanh thu/doanh số bán hàng tương lai
- Đưa ra các kết luận và đề xuất về chiến lược kinh doanh cho Ban lãnh đạo dựa trên các kết quả nghiên cứu thị trường.
- Làm việc tại các địa phương, đối tác nghiên cứu thị trường khác nhằm thu thập thông tin thứ cấp.
- Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, thị trường, tham mưu chiến lược kinh doanh và quy mô đầu tư.

Job Requirement

- Đại học chuyên ngành Kinh doanh và quản lý, thống kê

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, PowerBi và các phần mềm xử lý số liệu (SPSS,R,SAS,...)

- Ưu tiên có kinh nghiệm khảo sát thị trường, thống kê phân tích, kinh tế lượng.

- Chấp nhận công tác xa

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.