Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH (BAN KINH DOANH TRỰC TUYẾN)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Phát triển những báo cáo hiệu suất kinh doanh (đột xuất, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) để cung cấp tất cả các bên liên quan đúng mục đích; đảm bảo tính nhất quán, chính xác & kịp thời trong việc phát hành dữ liệu/báo cáo.

 • Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng hình thức kinh doanh trực tuyến, đề xuất biện pháp giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.

 • Phối hợp với các bộ phận khác trong phòng thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá dịch vụ, quản lý số liệu hệ thống, insight khách hàng…

 • Đề xuất và tham mưu cơ chế, quy trình, chương trình kinh doanh phù hợp với nghiên cứu, đánh giá, số liệu theo từng giai đoạn.

 • Theo dõi và đánh giá năng suất, KPIs của các bộ phận liên quan, điều chỉnh/bổ sung kịp thời theo định hướng kinh doanh từng thời kỳ

 • Phân tích và theo dõi hiệu quả hợp tác đối tác, tham mưu giải pháp cải thiện hiệu quả.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý

 • Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 600 trở lên (hoặc tương đương)

 • Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint)

 • Thành thạo ứng dụng phân tích, thống kê: Tableau, Power BI.

 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Machine learning. 

 • Cẩn thận, chịu khó

 • Khả năng phân tích và tư duy giải quyết vấn đề tốt

 • Khả năng hội nhập, nắm bắt nội dung công việc, làm việc độc lập, làm việc nhóm, phản biện ý kiến

 • Khả năng tự nghiên cứu/học hỏi, đọc các bài báo khoa học trong lĩnh vực liên quan (tiếng Việt, tiếng Anh)

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.