Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH - CÔNG TY SCID

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 4 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 12/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tổng hợp dữ liệu về thị trường (dự báo kinh tế, ngành) đối thủ cạnh tranh, khách hàng từ nhiều nguồn để đưa ra các dự báo và tham mưu trong chính sách cho thuê

- Tổng hợp, phân tích các số liệu kinh doanh của các TTTM: phân tích doanh thu, chi phí theo từng ngành hàng

- Nghiên cứu, khảo sát giá chung của thị trường

- Báo cáo định kỳ về doanh thu, tỷ lệ lắp đầy

- Phối hợp với Bộ phận leasing đề xuất/ tham gia giá cho thuê theo từng khu, trung tâm cho lãnh đạo phòng và Ban Tổng Giám đốc

- Phối hợp với Bộ phận leasing, Marketing, tự doanh của TTTTM đưa ra các báo cáo định kì về hiệu quả của các nhãn hàng tự dooanh và đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh & quản lý hoặc Đại học khối ngành khác có kinh nghiệm liên quan.

- Hiểu biết ngành bán lẻ, TTTM là một lợi thế.

- Địa điểm làm việc: 199-205 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM

- Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7 (8g00-17g00, Thứ bảy 8g00-12g00)

 

People also viewed

Current Job

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.