Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ (TỔ TƯ VẤN THỦ TỤC PHÁP LÝ) - PHÒNG PHÁP CHẾ

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Law / Legal Services
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đề xuất cho Lãnh đạo phòng về các vấn đề liên quan pháp lý đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro pháp lý phát sinh trong giao dịch thương mại, dân sự, lao động…
 • Thu thập tài liệu cho công tác tư vấn pháp lý đấu thầu (mở thầu, xét thầu, hồ sơ liên quan đấu thầu), đấu giá theo phân công.
 • Thu thập tài liệu cho công tác kiểm tra, rà soát và tư vấn việc thực hiện các vấn đề pháp lý của đơn vị (sử dụng đất, hợp  đồng thuê/ cho thuê, ĐKKD…) và thực hiện, phối hợp theo phân công.
 • Tư vấn nội bộ; tham gia dự án với vai trò đầu mối về mặt pháp lý để phối hợp các phòng ban theo phân công.
 • Hỗ trợ, phối hợp các phòng ban, đơn vị giải quyết các tranh chấp phát sinh theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ theo phân công.
 • Thu thập tài liệu, xác minh, chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đế việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Liên hiệp.

Job Requirement

Đại học trở lên khối ngành Pháp luật.

Yêu cầu: Tuyển Nam

Kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực pháp lý.

Am hiểu về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp lý.

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 1 hoặc tương đương.
 • Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.