Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

- Tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, tổng hợp, phân tích và đề xuất cho cấp trên mặt bằng phù hợp với tiêu chí mặt bằng của cửa hàng, đáp ứng mục tiêu chất lượng được giao.

- Thực hiện các báo cáo quan sát và lập dự toán kinh phí đầu tư của các cửa hàng và gửi các bộ phận liên quan để thẩm định tính khả thi.

- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan (Quản lý Cụm,Pháp lý, BP Kỹ Thuật. Phòng Đầu Tư - SGC) để đánh giá, thẩm định mặt bằng tìm kiếm nhằm tham mưu cho BGĐ về mặt bằng hiệu quả nhất.

- Làm việc với chủ mặt bằng/ chủ đầu tư theo sự phân công, đề ra các giải pháp giải quyết với các bên liên quan và trực tiếp đàm phán với chủnhà để có được mặt bằng hoặc thanh lý mặt bằng một cách hiệu quả nhất.

- Tiếp nhận thông tin BP Kỹ thuật để trực tiếp tham gia hỗ trợ chủ nhà xin giấy phép liên quan đến các các hạng mục xây dựng các Cửa hàng để có thể sửa chữa cửa hàng theo quy định của Nhà nước

- Phối hợp với các bộ phận & hỗ trợ cấp trên để hoàn tất hồ sơ theo ISO, pháp lý cho việc triển khai mặt bằng cửa hàng.

- Tuân thủ, cập nhật và đề xuất cải tiến các quy trình nội bộ của bộ phận phát triển mạng lưới.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phụ trách phân công.

Job Requirement

Đại học trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý.

-  Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.

-  Ngoại ngữ: bậc 1 hoặc tương đương

Có kinh nghiệm liên quan


People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.