Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC CÁN BỘ (Phòng Tổ chức nhân sự)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 7,000,000 - 12,000,000 VND
Industry Human Resources
Deadline to Apply 03/07/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: TÒA NHÀ SAIGON CO.OP - 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 (T2-T6: 8h-17h, nghỉ trưa 1h30p, T7: 8h-12h)

 • Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, quy định đánh giá.
 • Hướng dẫn các Phòng, Ban, đơn vị thực hiện công tác quy hoạch Cán bộ.
 • Tổng hợp, đề xuất kết quả quy hoạch Cán bộ toàn Liên hiệp.
 • Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc Tổ chức nhân sự và thực hiện các thủ tục đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển Cán bộ quản lý cấp trung toàn Liên hiệp; thủ tục quyết định đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động… Cán bộ quản lý cơ sở Liên hiệp trở xuống.
 • Tham mưu Giám đốc Tổ chức nhân sự soạn các quyết định thành lập, giải thể, khen thưởng, kỷ luật, đi công tác nước ngoài, …
 • Tham mưu Giám đốc tổ chức nhân sự đề xuất quy trình, mẫu biểu xử lý kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và những công việc có liên quan đến xử lý kỷ luật lao động.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Luật, Quản trị nguồn nhân lực. 
 • Có kinh nghiệm về sơ đồ tồ chức, xây dựng bảng mô tả công việc
 • Tiếng Anh: trình độ B.
 • Tin học: Vi tính văn phòng.
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, giải quyết vấn đề tốt.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.