Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HÀNG HÓA VÀ GIÁ (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Other, Statistics, Accounting and Finance Division, Other, Statistics, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thực hiện khảo sát, tiếp nhận và tổng hợp thông tin phản hồi từ các phòng ban chức năng và đơn vị.
 • Phân tích số liệu, đề xuất/hiệu chỉnh phương án CLHH-CLG.
 • Đề xuất quy trình phối hợp thực hiện CLHH CLG giữa các PB chức năng và đơn vị.
 • Theo dõi các PB chức năng và đơn vị thực hiện phương án.
 • Thực hiện phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban chức năng có liên quan.
 • Thu thập thông tin, phân tích số liệu để đánh giá các phương án sau triển khai.
 • Tiếp nhận các phản hồi của PB chức năng và đơn vị về phương án đã triển khai.
 • Tham gia góp ý, hỗ trợ  soạn thảo quy trình nội bộ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý
 • Ưu tiên: có kiến thức về kinh doanh bán lẻ, hàng hóa siêu thị, FMCG Hoặc: Sinh viên mới ra trường
 • Sử dụng thành thạo các công cụ: SQL, Power BI, Tableau

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.