Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CỬA HÀNG TRƯỞNG - CO.OPFOOD

Co.opFood

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 5 Years
Salary 10,000,000 - 14,000,000 VND
Industry Sales / Business Development, Quality Control (QA/QC), Executive management
Deadline to Apply 31/12/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

– Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cửa hàng thực phẩm Co.opFood

– Phối hợp thực hiện các công tác chuyên môn với các bộ  phận, phối hợp kiểm tra, nhập xuất hàng hóa

– Hướng dẫn nhân viên cửa hàng và nhân viên học việc

– Tổ chức thực hiện kế hoạch được giao để đạt các chỉ tiêu trong kinh doanh như: doanh số lãi gộp, tồn kho hao hụt…

– Tiếp nhận, xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của cửa hàng.

– Quản lý cửa hàng, dẫn dắt độ ngũ nhân viên hoàn thành mục tiêu chất lượng được giao

– Điều hành, xếp ca và vị trí làm việc, quản lý làm việc và chất lượng công việc của nhân viên

– Hiểu biết và nắm vững công việc của các nhân viên trong cửa hàng và có khả năng thay thế khi cần thiết.

Job Requirement

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Khối ngành Kinh doanh và Quản lý hoặc Đại học khối ngành khác nhưng có chứng chỉ liên quan. Tuổi từ 27 - 40.

Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính: A.

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ.

– Kỹ năng lãnh đạo, bao quát công việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Chịu áp lực công việc cao

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.