Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIÁM ĐỐC - TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MIỀN BẮC (BẮC NINH)

Saigon Co.op

Work Location Bac Ninh
Job Level Director
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Other, Executive management, Risk Division, Freight / Logistics / Warehouse
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức tiếp nhận, quản lý dự trữ hàng hóa:

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa, quản lý lưu trữ, vận hành hàng hóa từ Nhà cung cấp

+ Chỉ đạo theo dõi việc xử lý hàng không phù hợp, kiểm soát hao hụt, cũng như thực hiện danh mục báo cáo định kỳ cho các phòng, ban Liên hiệp có liên quan.

+ Phối hợp Phòng Kinh doanh theo dõi tồn kho, thông tin chiến lược hàng hóa.

 • Giao hàng đến các điểm bán:

+ Chỉ đạo, kiểm tra công tác nhập hàng, soạn hàng, xuất hàng của kho.

+ Phối hợp với Phòng Logistic giải quyết các vấn đề trong công tác điều vận và vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán.

+ Chỉ đạo, theo dõi và kiểm soát mức độ cung ứng, điều tiết và điều phối trong việc vận chuyển hàng hóa kịp thời, kịp lúc.

Job Requirement

 • Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý hoặc Đại học khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
 • Có kinh nghiệm quản lý 3 năm trở lên (đã giữ qua cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế, hành chánh sự nghiệp, quản lý Nhà nước…ở các cấp cơ sở hoặc cao hơn) hoặc có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tương đương từ 3 năm trở lên 

Địa điểm làm việc: Cổng số 3, Kho LinFox, đường 11, Khu CN VSIP Bắc Ninh

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.