Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIÁM SÁT BÁN HÀNG CÔNG TY XUÂN HỒNG (BÌNH DƯƠNG)

Các đơn vị trực thuộc

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Executive management, Freight / Logistics / Warehouse
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

Rút đơn hàng do siêu thị gửi lên công ty

Nắm sản lượng hàng hóa bán ra và tồn kho của siêu thị để có cơ sở đề nghị siêu thị đặt hàng về kinh doanh.

Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng để thuận lợi việc giao dịch kinh doanh.

Liên hệ với những người có trách nhiệm với siêu thị để thuyết phục mua hàng.

Tuân thủ chính sách bảo mật thông tin.

Lưu hồ sơ, tài liệu có liên quan; thực hiện bàn giao công việc theo quy định.

Job Requirement

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối ngành kinh doanh và quản lý có kinh nghiệm bán hàng, vi tính cơ bản.

ĐỊA CHỈ

(ĐƯỜNG SỐ 9 – KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 - THỊ XÃ DĨ AN – TỈNH BÌNH DƯƠNG)

People also viewed

Current Job

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.