Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIÁM SÁT KHO CO.OPMART CAO THẮNG

Co.opmart

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Unskilled Workers
Deadline to Apply 31/10/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

– Kiểm tra niêm phong xe giao hàng của Trung tâm phân phối.
– Kiểm tra số lượng hàng hóa xuất, nhập tại kho theo hóa đơn tài chính, đơn đặt hàng theo quy định
– Nhập số hóa đơn tài chính và các thông tin khác vào sổ kho.
– Nhắc nhở nhân viên nhà cung cấp thực hiện đúng quy định tại kho
- Kiểm tra hóa đơn chứng từ hợp lệ, ký và ghi tên trên hóa đơn và phiếu đổi trả hàng của nhà cung cấp khi hàng hóa đầy đủ theo quy định.
- Giám sát việc cân bao bì. Lập biên bản đối với hàng còn sót trong bao bì.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý hoặc Cao đăng trở lên khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.

- Có kinh nghiệm trong công tác kho vận.

- Sức khỏe tốt

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.