Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KỸ THUẬT VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Saigon Co.op

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Food Tech / Nutritionist, Biotechnology, Quality Control (QA/QC), Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply 23/08/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các công tác kiếm nghiệm hàng hóa tại Phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo công tác QLCL hàng hóa thực hiện theo Mục tiêu chất lượng được giao.
 • Thực hiện hiệu quả công tác kiểm nghiệm hàng hóa tại Phòng thí nghiệm. 
 • Thực hiện rà soát, điều chinh các quy định, quy trình liên quan công tác kiểm nghiệm tại PTN.
 • Báo cáo và tiếp nhận thông tin từ Tổ trưởng. 
 • Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan kiếm nghiệm hàng hóa tại PTN.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học nhóm ngành sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống/ Sinh học ứng dụng/ Hóa học/ Kỹ thuật hóa học/ Thủy sản/ Thú y/ Khoa học sự sống.
 • Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan 01 năm trở lên.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các phòng thí nghiệm.
 • Làm ca đêm.

 

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.