Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KỸ THUẬT VIÊN VI TÍNH CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary 7,000,000 - 10,000,000 VND
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

_ Kinh nghiệm lập trình cơ sở dữ liệu
_ Khảo sát, nghiên cứu các nhu cầu của đơn vị mà chương trình chính của đối tác cung cấp hông đáp ứng được, nhằm đề xuất bộ phận kỹ thuật thực hiện tools hỗ trợ thêm
_ Viết yêu cầu nghiệp vụ (business requirements)
_ Nghiên cứu các chức năng, công nghệ mới có liên quan đến các lĩnh vực được giao & cải tiến chương trình & các tools nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu của đơn vị
_ Tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dùng để xứ lý các tình huống phát sinh hoặc nghiên cứu đề xuất cách khắc phục các lỗi phát sinh
_ Hỗ trợ về mặt nghiệp vụ có liên quan đến điện toán: tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dùng để trực tiếp/ gián tiếp cải thiện hệ thống
_ Thực hiện công tác bảo mật thông tin theo chính sách được ban hành
_ Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật của các ứng dụng
_ Vận hành và quản trị mạng vi tính nội bộ. Sử dụng và khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc tại cơ quan
_ Nghiên cứu, tổng hợp phân tích và soạn thảo các văn bản liên quan đến chuyên môn
_ Báo cáo, thuyết trình và đề xuất những vấn đề liên quan đến chuyên môn

Job Requirement

_ Tốt nghiệp Đại học Khối ngành máy tính và công nghệ thông tin (Lập trình cơ sở dữ liệu)
_ Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B
_ Vi tính văn phòng: Excel (Macro, VBA), Access, vi tính, văn phòng khác
ngôn ngữ lập trình thành thạo C#, Java, HTML hoặc các ngôn ngữ lập trình khác
_ 2 năm kinh nghiệm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.